EDWARD KING BOLA

Edward King Bola

King Bola, a self-taught artist is from the Philippines and has been coloring for 15 years. He was taught the basics of comic coloring by a friend who is also a comic colorist and with this, has improved his skills over the years.

Si King Bola, isang self-taught artist ay mula sa Pilipinas at 15 taon nang nagkukulay. Itinuro sa kanya ang mga pangunahing kaalaman sa pangkulay ng komiks ng isang kaibigan na isa ring comic colorist at kasama nito, napabuti ang kanyang kakayahan sa paglipas ng mga taon.
King Bola is coloring OMG’s Lynx #1 cover